Shichida Junmai Ginjo Nama

Shichida Junmai Ginjo Nama
Today we are having Shichida Junmai Ginjo Nama from Saga Prefecture

Today we are having Shichida Junmai Ginjo Nama from Saga Prefecture